logo Kolibky.cz Kolibky.cz | Návod k použití kolíbky


Návod k použití kolíbky

ČSN EN 1130-1

Návod k použití

ČTĚTE POZORNĚ

Kolébka by měla být umístěna na vodorovné podlaze.

Malým dětem by nemělo být dovoleno hrát bez dozoru v blízkosti kolébky.

Kolébka by měla být zajištěna ve stálé poloze, kdy je v ní dítě bez dozoru.

Nepoužívejte kolébku v případě, že jakákoliv část je rozbitá, nebo chybí.

V balení musí být montážní výkres, s popisem nářadí a spojovacího kování potřebného pro sestavení.

 

Nepoužívejte kolébku, když je dítě schopné sedět, klečet nebo vytáhnout se nahoru!!!

Veškeré montážní kování by mělo být vždy řádně utaženo, a že je třeba dbát, aby nebyly

žádné šrouby volné, protože dítě může uvíznout částí těla, nebo oblečení (např. řetízky, náhrdelníky, pásky pro dudlíky, atd.), které by představovali riziko uškrcení.

Nepoužívat tělo kolébky bez jejího rámu.

Tloušťka zvolené matrace je optimální 70mm, aby vnitřní svislá výška (plocha v horní části matracena horní okraj bočnic) je nejméně 200 mm při nejvyšší pozici ložné plochy. Je-li kolébka výškově nastavitelná.

V žádném případě nemanipulujte s otevřeným ohněm, nebo jiným zdrojem silného tepla v těsné blízkosti kolébky!!!